In conformitate cu legislatia in vigoare (Ordin nr. 427/2002 al Ministrului sanatatii si familiei), societatile comerciale au obligatia de a detine o trusa sanitara care sa respecte componenta si baremul de materiale, ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale.

Calitatea materialelor sanitare, a instrumentelor si a medicamentelor va fi verificata si certificata in conformitate cu prevederile in vigoare privind evaluarea conformitatii de catre organele abilitate ale Ministerului Sanatatii.

Pentru siguranta dvs., a angajatilor si a clientilor dvs., este necesara dotarea corespunzatoare a trusei de prim ajutor. In plus, aceasta trebuie sa fie pozitionata intr-un loc vizibil, usor accesibil tuturor. In situația in care au fost folosite materiale din trusa, acestea se vor inlocui astfel incât sa dispuneti de dotarea ei corespunzatoare in orice moment. De asemenea, daca a trecut perioada de valabilitate a produselor din trusa, acestea se vor inlocui, folosindu-se kiturile de improspatare existente.

Este important sa preveniti intrucat situatia de urgenta nu isi anunta venirea.

Nu uitati: trusa de prim ajutor si cunostintele adecvate de acordare a primului ajutor pot face diferenta intre un incident minor si un accident grav.

CONTINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI SANITARE

Nr. crt. Denumirea materialului Nr. de bucati
  Cutie din material plastic, etansa, cu colturi rotunjite 1
  Foarfece cu varfuri boante 1
  Garou 50 cm 1
  Deschizator de gura din material plastic 1
  Dispozitiv de respirație gura la gura 1
  Pipa Guedel marimea 4 1
  Pipa Guedel marimea 10 1
  Manusi de examinare, pereche 4
  Pahare de unică folosinta 5
  Batiste de hartie cu solutie dezinfectanta 10
  Atele din material plastic 2
  Fesi din tifon mici 5 cm/4 m 5
  Fesi din tifon mari 10 cm/5 m 3
  Bandaj triunghiular I = 80 mm 2
  Vata hidrofila sterila, pachet A 50 g 2
  Ace de siguranta 12
  Leucoplast 5 cm/3 m 1
  Leucoplast 2,5 cm/2,5 m 1
  Alcool sanitar 200 ml 1
  Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc. 10
  Pansament individual 2 cm/6 cm 10
  Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm 5
  Plasture 6 cm/50 cm 1
  Creion 1
  Caiet a 50 de pagini 1
  Brosura cu instructiuni de prim ajutor 1
  Rivanol solutie 1ä, 200 ml 1
  Apa oxigenata sau perogen 1
  Alcool iodat 200 ml 1

Verificati trusa de prim ajutor pe care o detineti si retineti urmatoarele aspecte:

-          Sa fie o trusa sanitara certificata

-          Sa fie dotata corespunzator

-          Sa fie completate / inlocuite la nevoie materialele din ea

-          Sa fie pozitionata intr-un loc vizibil si accesibil

-          Sa fie insotită de cunostinte practice de acordare a primului ajutor

{tweet}
Informaţii generale

Planul de intervenţie este un document care descrie modul de asigurare a desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă la nivelul operatorului economic sau instituţiei.

Asigurarea întocmirii şi actualizării planului de intervenţie reprezintă obligaţia conducătorilor instituţiilor publice şi administratorilor operatorilor economici, acestea fiind întocmite în baza prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Planul de intervenţie se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale, după actualizare, acesta supunându-se reavizării conform prevederilor Procedurii de avizare a planurilor de intervenţie.

Planul de intervenţie se avizează de către inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov.

Planul de intervenţie se întocmeşte pentru:

operatorii economici şi instituţiile care au un număr de angajaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici;
clădiri înalte şi foarte înalte, indiferent de aria construită.

Pot întocmi planuri de intervenţie:

ofiţerii şi subofiţerii în rezervă care au obţinut brevetul de pompier specialist conform competenţelor conferite de prevederile Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu aprobat cu O.M.A.I. nr. 164/2007;
cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor care au obţinut certificat de competenţă în condiţiile prevăzute de lege.
II. Depunerea planului de intervenţie

Planul de intervenţie se depune (semnat şi ştampilat de către beneficiar, persoană fizică sau juridică, pe prima pagină a planului şi de către persoana care l-a întocmit, pe ultima pagină a planului, precum şi pe fiecare plan/piesă desenată) în vederea avizării, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov în două exemplare, cu adresă de înaintare (semnată şi ştampilată de către beneficiar, persoană fizică sau juridică), în care se regăsesc datele de identificare ale beneficiarului (numele şi prenumele, adresa, nr. telefon, nr. fax, e-mail, persoană de contact).

Pentru a se justifica faptul că deţine competenţa pentru a întocmi planuri de intervenţie conform O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, se va ataşa solicitării, după caz, documentele justificative în acest sens pentru persoana care l-a întocmit. Totodată, pentru a putea fi avizat, planul de intervenţie trebuie să conţină pe prima pagină titulatura instituţiei noastre, funcţia, gradul,numele şi prenumele conducătorului acesteia.

III. Verificarea planului de intervenţie

Verificarea planului de intervenţie se realizează prin analiza documentaţiei depuse şi verificarea în teren.

Pentru a putea verifica dacă datele înscrise la cap. 3 din planul de intervenţie, respectă prevederile Anexei nr. 3, pct. 3 din O.M.A.I. nr. 163/2007 şi sunt stabilite pe bazscenariului de securitate la incendiuevaluării riscului de incendiu sau evaluării capacităţii de apărare împotriva incendiilor (după caz), este necesară prezentarea documentului în cauză pe timpul verificărilor realizate în teren (la obiectiv).

Planurile de intervenţie se verifică în conformitate cu Anexa nr. 3 la Normele Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I. nr. 163/2007, astfel:

Capitolul 1 „Datele de identificare”:

- denumirea operatorului economic sau a instituţiei;

- adresă, număr de telefon, fax, e-mail;

- profilul de activitate.

Capitolul 2 „Planul general al unităţii”:

Pe planul general al unităţii (la scară) se marchează:

- amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă (se marchează pe plan toate clădirile aparţinând obiectivului, instalaţiile tehnologice, depozitele, etc.);

- căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia (se marchează căile de acces şi de intervenţie în obiectiv, precum şi în clădirile aparţinând obiectivului, căile adiacente,etc.);

- reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă (se marchează hidranţii exteriori, sursele naturale sau artificiale de alimentare cu apă în caz de incendiu, rezerva de apă, etc.);

- rezervele de agenţi de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie  (se marchează rezervele de agenţi de stingere, altele decât apa  ex.: stingătoare, spumogen, şi se menţionează dacă personalul propriu este dotat cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor  ex.: cizme de cauciuc, mască contra fumului, costum anticaloric, etc.);

- reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile (se marchează pe plan reţeaua de alimentare cu energie electrică, postul TRAFO, tabloul electric general şi tablourile electrice pentru fiecare clădire, reţeaua de alimentare cu gaze, precum şi părţile din echipament ale instalaţiilor prin care se realizează întreruperea de la branşament a alimentării pentru fiecare tip de instalaţie);

- reţelele de canalizare (se marchează reţelele de canalizare proprii şi cele care aparţin localităţii, aflate în vecinătatea obiectivului, precum şi traseele reţelelor de canalizare care transportă agent chimic sau substanţe combustibile, acolo unde este cazul);

- vecinătăţile (denumire, profil de activitate, regim de înălţime, etc.).

Capitolul 3 „Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu”:

- concluziile privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu, din evaluarea riscului de incendiu sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor (modul în care se organizează intervenţia în caz de incendiu, modul în care sunt asigurate măsurile de securitate la incendiu la nivelul construcţiei, instalaţiei în funcţie de destinaţia, tipul construcţiei/instalaţiei coroborate cu prevederile normativelor tehnice cu incidenţă în domeniul securităţii la incendiu, riscul de incendiu, etc.informaţii care se regăsesc/rezultă în/din documentele mai sus menţionate);

- particularităţile tactice de intervenţie pentru evacuarea utilizatorilor (se menţionează dacă sunt asigurate căile de evacuare a persoanelor, animale sau bunuri, dacă este asigurat numărul de fluxuri de evacuare şi alte măsuri de securitate la incendiu coroborate cu prevederile normativului de securitate la incendiu, precum şi modul în care se asigură acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate);

- particularităţi tactice de intervenţie pentru localizarea şi lichidarea incendiilor              (se specifică persoana care trebuie să anunţe începutul de incendiu şi cum se acţionează în cazul izbucnirii unui incendiu, cu ce mijloace se acţionează);

- particularităţi tactice de intervenţie pentru protecţia personalului de intervenţie             (se menţionează dacă sunt prevăzute zone constructive pentru protecţie a personalului, dacă sunt asigurate măsurile constructive stabilite conform normativelor de securitate la incendiu specifice – stabilitate la foc, comportare la foc a construcţiei, dacă personalul deţine mijloace de protecţie împotriva incendiilor, ex.: cizme de cauciuc, mască contra fumului, costum anticaloric, mănuşi de protecţie, etc.);

- particularităţi tactice de intervenţie pentru protecţia vecinătăţilor (se specifică dacă sunt respectate distanţele de siguranţă conform prevederilor Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118-99, se menţionează care sunt mijloacele – măsurile care se iau în vederea limitării propagării incendiului la vecinătăţi, unde este cazul);

- particularităţi tactice de intervenţie pentru înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu (se prezintă modul de înlăturare a pagubelor provocate în urma izbucnirii unui incendiu şi activităţile întreprinse pentru restabilirea stării de normalitate).

Capitolul 4 „Forţe de intervenţie în caz de incendiu”:

- serviciul privat pentru situaţii de urgenţă (se specifică organizarea, dotarea,încadrarea  şi existenţa contractului încheiat cu serviciul privat pentru situaţii de urgenţăpropriu sau dacă acesta nu este constituit, organizarea intervenţiei pe locul de muncă. În cazul în care este încheiat un contract cu un serviciu privat pentru situaţii de urgenţă constituit ca societate comercială, se specifică organizarea, încadrarea şi dotarea formaţiei de intervenţie, salvare şi prim ajutor din obiectiv, modul de asigurare graduală, de către acesta, a intervenţiei cu autospeciala/autospecialele de stingere a incendiilor din dotare, timpul de răspuns, locul de garare al autospecialei/autospecialelor, itinerariul de deplasare spre obiectiv precum şi încadrarea autospecialei/autospecialelor. Totodată, în cazul în care în planul de intervenţie se menţionează că intervenţia în caz de incendiu se asigură de către un serviciu privat pentru situaţii de urgenţă,     iar acesta nu deţine aviz de înfiinţare şi/sau pentru sector de competenţă, beneficiarulareobligaţia de a solicita şi obţine avizul de înfiinţare şi/sau pentru sector de competenţă, conform prevederilor legale, pentru acele societăţi comerciale care au constituit serviciu privat pentru situaţii de urgenţă, conform normelor în vigoare);

- servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenţă cu care se cooperează (categoria, localitatea, distanţa, intinerariul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);

- subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanţa, itinerariul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);

- alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (se specifică celelalte forţe de intervenţie care pot acţiona în situaţii de urgenţă, ex.: Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Serviciul de Ambulanţă, etc.).

Capitolul 5 „Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unităţii”:

- reţele de alimentare cu apă: debite, presiuni, amplasarea hidranţilor exteriori şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii/obiectivului/instituţiei;

- alte surse artificiale sau naturale de apă: felul şi capacitatea acestora, platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate.

Capitolul 6 „ Planul fiecărei construcţii”:

Pe planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), se marchează ori se înscriu date privind:

- destinaţia spaţiilor, încăperilor (se specifică destinaţia fiecărei încăperi, spaţiu aparţinând unităţii/instituţiei);

- suprafaţa construită şi aria desfăşurată;

- regimul de înălţime (se specifică numărul de niveluri şi înălţimea construcţiei);

- numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total;

- căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie (se marchează pe plan căile interioare de acces, cele de evacuare şi cele de intervenţie);

- natura materialelor şi a elementelor de construcţii (ex.: lemn, beton armat, BCA,     pereţi RF 3h, elemente combustibile/incombustibile, etc.);

- nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu asigurate                 (se menţionează date despre construcţie cu privire la: stabilitatea la foc, gradul de rezistenţă la foc, limitarea propagării incendiului la vecinătăţi, categoria de pericol de incendiu, categoria de importanţă, riscul de incendiu,etc.);

- instalaţiile utilitare aferente;

- instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată (se specifică instalaţiile, sistemele cu care este echipat obiectivul,                  ex:. reţeaua interioară de hidranţi, instalaţii de detectare-semnalizare, instalaţii de stingere, stingătoare, etc.);

- dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu (se marchează pe plan modul de intervenţie în caz de incendiu a personalului de pe locul de muncă sau a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă).

NOTĂ:

În cazul operatorilor economici şi al instituţiilor având numai construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane şi fără depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct. 6 din structura-cadru. În aceste situaţii, în conturul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unităţii (pct. 2) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinaţia, suprafaţa, numărul de niveluri, rezistenţa la foc şi, după caz, categoriile pericolului de incendiu.

IIII. Avizarea/Neavizarea planului de intervenţie

Avizarea planului de intervenţie se materializează astfel:

- semnarea şi ştampilarea primei pagini a planului de intervenţie de către inspectorul şef şi prin ştampilarea fiecărei pagini a documentului cu ştampila unităţii;

- transmiterea prin poştă a unei adrese semnată şi ştampilată de către inspectorul şef,    prin care solicitantul va fi informat în acest sens.

Neavizarea planului de intervenţie se materializează prin întocmirea unei adrese semnată şi ştampilată de către inspectorul şef, care conţine motivele respingerii. Această adresă va fi transmisă solicitantului prin poştă.

Ca urmare a complexităţii lucrării sau nivelului crescut al activităţilor, perioada de soluţionare a cererii poate fi prelungită, cu aprobarea inspectorului şef, cu maximum15 zilecalendaristice.

În situaţia în care solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea documentaţiilor depuse,          în termen de 6 luni de la data înştiinţării, documentele respective sunt clasate şi arhivate potrivit reglementărilor în vigoare.

logo craciun

 1. Reguli privind circulatia pe drumurile publice(Extras Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice-Modificata si completata prin O.U.G. nr,63/2006 publicata in Monitorul Oficial,Partea I,nr.729/20.09.2006

(2) Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci cand sunt angajati in traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate,marcate si semnalizate corespunzator,ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.

(3) Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia,numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator,iar in lipsa acestora,in localitati,pe la coltul strazii,numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic.

(4) Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise,la culoarea rosie a semaforului destinat acestora sau nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta intreaga raspundere a accidentarii lor,in conditiile in care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector.

(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie speciala,cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau impingerii cu mana,precum si cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitiv cu role.

(6) Se excepteaza de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier si persoanele care se afla pe platforma drumului public si sunt autorizate,in exercitarea atributiilot de serviciu,sa indrume sau sa dirijeze circulatia rutiera,in conditiile stabilite prin regulament.

(7) Este interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate,iar cand aceasta este permisa,conform indicatoarelor sau marcajelor,latimea minima a trotuarului lasat la dispozitia pietonilor trebuie sa fie de cel putin un metru.

Art.73 Regulile privind circulatia pe drumurile publice a mopedelor,bicicletelor,vehiculelor cu tractiune animala,a conducatorilor de coloane militare,cortegii,grupuri organizate,precum si de animale se stabilesc prin regulament.

Semnalizarea rutiera

Art.29 (1) Circulatia pe drumurile publice se desfasoara in conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloace de semnalizare,semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia,semnalele speciale de avertizare luminoase  sau sonore,de semnalizare temporara si semnalel conducatorilor de vehicule.

(2) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera,ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale,agentilor cailor ferate,ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora,ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza in imediata apropiere a unitatilor de invatamant,precum si ale nevazatorilor,potrivit prevederilor din regulament.

Art.30 (1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:

 1. sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora,
 2. indicatoarele,
 3. marcajele,
 4. alte dispozitive speciale.

(2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie intr-un sistem unitar,se realizeaza si se instaleaza astfel incat sa fie observate cu usurinta si de la o distanta adecvata,atat pe timp de zi,cat si pe timp de noapte,de cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie in deplina concordanta intre ele,precum si intr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare.

(3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei in intersectii au uematoarele semnificatii:

a) semnalul de culoare verde permite trecerea,

b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea,

c) semnalul de culoare galbena,impreuna cu cel de culoare rosie,interzic trecerea.

(6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi insotite si de dispozitive speciale de avertizare.

Art.31 Participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie,semnalele,indicatiile si dispozitiile politistului rutier,precum si semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera,in urmatoarea ordine de prioritate:

 1. semnalele,indicatiile si dispozitiile politistului rutier,
 2. semnalele speciale de avertizare,luminoase sau sonore ale autovehiculelor,prevazute la art.32alin.(2)lit.a)si b),
 3. semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei,
 4. semnalele luminoase sau sonore,
 5. indicatoarele,
 6. marcajele,
 7. regulile de circulatie.

Art.32 Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitive de iluminare montate pe autovehicule si au urmatoarele semnificatii:

 1. lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca in directia de mers cat mai aproape de marginea drumului,
 2. lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere,
 3. lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie. 

Oferta Ianuarie 2015

Se aprobă următoarele categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu:

a) clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "înalte" sau "foarte înalte", indiferent de aria construită ori de destinaţie;

b) încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "săli aglomerate", amplasate în clădiri independente sau în clădiri cu funcţiuni mixte, indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie;

c) clădiri civile din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită, încadrate conform legii, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie; d) clădiri din categoria monumentelor istorice la care se efectuează modernizări sau schimbări de destinaţie; #M1

e) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 400 mp;

f) spaţii amenajate în clădiri de locuit colective având destinaţia de comerţ cu aria desfăşurată mai mare de 50 mp ori de producţie şi/sau depozitare indiferent de suprafaţă; #B

g) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

h) construcţii civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, indiferent de destinaţie, aria construită/desfăşurată sau de numărul de persoane; #M1

i) construcţii pentru structuri de primire turistică cu mai mult de 3 camere sau 6 locuri pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, campinguri, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat şi camere de închiriat, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora; #B

j) clădiri pentru sedii ale autorităţilor publice, indiferent de aria construită;

k) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp; #M1

l) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu paturi staţionare, indiferent de suprafaţă sau dispensare şi policlinici cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 400 mp; #B

m) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia pentru învăţământ, supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, elevi, studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, indiferent de aria construită;

n) clădiri sau spaţii, având destinaţia de gară, autogară, aerogară şi staţie de metrou, indiferent de aria desfăşurată;

o) construcţii pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vieţii monahale, indiferent de aria desfăşurată sau de numărul de persoane, cu excepţia caselor parohiale;

p) clădiri şi amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 2.500 de locuri pe scaune în aer liber; #M1

p^1) clădiri cu destinaţie tip centru de agrement, cu piscine interioare şi exterioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii şi baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

r) construcţii sau amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune ori având destinaţia comercială cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp;

s) sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor - sanitare, şcolare şi alte asemenea -, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;

ş) staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere, mai mare sau egală cu 3 mc echivalent apă pentru gaze petroliere lichefiate, precum şi staţiile transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;

ş^1) staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV); t) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcării şi/sau întreţinerii şi reparării a peste 10 autoturisme; #B ţ) sisteme, lucrări şi reţele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale; #M1

u) construcţii, ferme şi amenajări agrozootehnice cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor metalice, serelor, solarelor, răsadniţelor şi ciupercăriilor;

v) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia pentru cultură cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

w) clădiri de locuit colective, noi sau existente, cu regim de înălţime egal sau mai mare de P+3E, la care se amenajează sau se realizează mansarde sau supraetajări;

x) lucrări noi, modificări şi modernizări ale instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri;

y) puncte de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 1.250 kg GPL;

z) depozite medii şi mari pentru butelii transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL.