Coordonarea activitatii de securitate si sanatare in munca pe santierele temporare HG 300 din 2006

{flike}{ttweet}{plusone} 
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării, are următoarele atribuţii: 
 a) sa coordoneze activitatea
 b) sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate şi sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând seama de activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia; 
 c) sa pregătească un dosar de intervenţii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conţinând elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie sa se ţină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare; 
 d) sa adapteze planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului; 
 e) sa transmită elementele planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu responsabilităţi în domeniu;  
f) sa deschidă un registru de coordonare şi sa-l completeze; 
 g) sa transmită planul de securitate şi sănătate, registrul de coordonare şi dosarul de intervenţii ulterioare beneficiarului şi/sau managerului de proiect şi coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării; 
 h) sa participe la întrunirile organizate de beneficiar şi/sau de managerul de proiect; 
 i) sa stabilească, în colaborare cu beneficiarul şi/sau managerul de proiect, măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului; 
 j) sa armonizeze planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate şi sănătate al şantierului; 
 k) sa organizeze coordonarea între proiectanţi; 
 l) sa ţină seama de toate eventualele interferente ale activităţilor de pe şantier. 
 Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării trebuie sa aibă competenta necesară exercitării funcţiei: 
 a) experienta profesională de minimum 5 ani în arhitectura, construcţii sau conducerea santierelor; 
 b) formare specifica de coordonator în materie de securitate şi sănătate, actualizată la fiecare 3 ani. 
{fcomment}