Echipamente individuale de protectie

{flike}{plusone}{ttweet}

Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca sunt prevazute de HG nr. 1048/2006

 

Prin echipament individual de protecţie se înţelege orice echipament destinat sa fie purtat sau ţinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de munca, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.

        Condiţiile pe care trebuie sa îndeplinească orice echipament individual de protecţie sunt următoarele:

    a) sa fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără sa conducă el însuşi la un risc mărit;

    b) sa corespundă condiţiilor existente la locul de munca;

    c) sa ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului;

    d) sa se potriveasca în mod corect persoanei care îl poarta, după toate ajustarile necesare.

 

LISTA orientativă şi neexhaustivă a echipamentelor individuale de protecţie

Protecţia capului:

– căşti de protecţie pentru utilizare în industrie (mine, şantiere de lucrări publice, alte ramuri industriale);

– acoperământ uşor pentru protecţia scalpului (caschete, bonete, plase de păr, cu sau fără cozoroc);

– acoperământ pentru cap (bonete, caschete, pălării etc. din material textil, material textil tratat etc).

Protecţia împotriva zgomotului:

– antifoane interne şi alte dispozitive similare;

– căşti antifonice (care acoperă tot capul);

– antifoane externe care pot fi montate pe căşti de protecţie industriale;

– antifoane externe cu receptor de joasă frecvenţă încorporat;

– antifoane cu comunicare audio.

Protecţia ochilor şi a feţei:

– ochelari cu braţe;

– ochelari-mască;

– ochelari-mască împotriva radiaţiilor X, ochelari-mască împotriva radiaţiilor laser, ochelari-mască împotriva radiaţiilor ultraviolete, infraroşii, vizibile;

– ecrane faciale (viziere);

– măşti şi căşti pentru sudura cu arc (măşti de mână, măşti cu fixare pe cap sau măşti care pot fi montate pe căşti de protecţie).

Protecţia respiratorie:

– aparate filtrante împotriva pulberilor, gazelor şi pulberilor radioactive;

– aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer;

– aparate de protecţie respiratorie cu mască de sudură detaşabilă;

– aparate şi dispozitive pentru scufundare;

– costume pentru scufundare.

Protecţia mâinii şi braţului:

– mănuşi care asigură protecţie:

* împotriva agresiunilor mecanice (înţepături, tăieturi, vibraţii etc);

* împotriva substanţelor chimice;

* pentru electricieni şi împotriva căldurii;

– mănuşi cu un deget;

– degetare;

– mânecuţe;

– manşetă de protecţie a încheieturii mâinii pentru munci grele;

– mitene (mănuşi fără degete);

– mănuşi de protecţie.

Protecţia picioarelor şi a gambelor:

– pantofi, bocanci, cizme semiînalte şi cizme de securitate;

– încălţăminte la care se pot scoate rapid şireturile sau cârligele;

– încălţăminte cu bombeu suplimentar de protecţie;

– încălţăminte şi supraîncălţări cu tălpi rezistente de căldură;

– încălţăminte, cizme şi supraîncălţări rezistente la căldură;

– încălţăminte, cizme şi supraîncălţări termoizolante;

– încălţăminte, cizme şi supraîncălţări împotriva vibraţiilor;

– încălţăminte, cizme şi supraîncălţări antistatice;

– încălţăminte, cizme şi supraîncălţări electroizolante;

– cizme pentru lucrătorii cu ferăstraie cu lanţ;

– saboţi;

– genunchiere;

– glezniere detaşabile;

– ghetre;

– tălpi detaşabile (rezistente la căldură, perforare sau transpiraţie);

– crampoane detaşabile pentru gheaţă, zăpadă sau podele alunecoase.

Protecţia pielii:

– creme de protecţie/unguente.

Protecţia trunchiului şi a abdomenului:

– veste, jachete şi şorţuri de protecţie împotriva agresiunilor mecanice (înţepare, tăiere, stropi de metal topit etc);

– veste, jachete şi şorţuri de protecţie împotriva substanţelor chimice;

– veste cu sistem de încălzire;

– veste de salvare;

– şorţuri de protecţie împotriva radiaţiilor X;

– centuri lomboabdominale.

Protecţia întregului corp

Echipament proiectat pentru a preveni căderile:

– echipament de prevenire a căderilor (echipament complet cu toate accesoriile necesare);

– echipament de frânare cu absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu toate accesoriile necesare);

– dispozitive de susţinere a corpului (centuri de securitate).

Îmbrăcăminte de protecţie:

– îmbrăcăminte pentru lucru „de securitate” (două piese şi combinezoane);

– îmbrăcăminte de protecţie împotriva agresiunilor mecanice (înţepare, tăiere etc);

– îmbrăcăminte de protecţie împotriva substanţelor chimice;

– îmbrăcăminte de protecţie împotriva proiecţiilor de metal topit şi a radiaţiilor infraroşii;

– îmbrăcăminte de protecţie rezistentă la căldură;

– îmbrăcăminte termoizolantă;

– îmbrăcăminte de protecţie împotriva contaminării radioactive;

– îmbrăcăminte de protecţie împotriva pulberilor;

– îmbrăcăminte de protecţie împotriva gazelor;

– îmbrăcăminte şi accesorii (banderole, mănuşi etc.) de semnalizare fluorescente, reflectorizante;

– pături de protecţie.

LISTA orientativă şi neexhaustivă a activităţilor şi sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea de echipament individual de protecţie

1.Protecţia capului (protecţia craniului)

Căşti de protecţie:

– lucrări de construcţii, în special activitate pe, sub sau în apropierea schelelor şi locurilor de muncă la înălţime, la operaţii de montare şi demontare a cofrajelor, de asamblare şi instalare, activitate desfăşurată pe schele şi de demolări;

– lucrări de poduri metalice, construcţii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale electrice;

– lucrări în fose, şanţuri, puţuri şi galerii;

– terasamente şi lucrări în piatră;

– lucrări în subteran, cariere, excavări la suprafaţă, halde;

– lucrări cu unelte de împuşcat bolţuri;

– lucrări cu explozivi;

– lucrări în vecinătatea lifturilor, dispozitivelor de ridicare, macaralelor şi a transportoarelor;

– lucrări la furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matriţare la cald şi turnare;

– lucrări la cuptoare industriale, containere, maşini, silozuri, buncăre şi conducte;

– lucrări de construcţii navale;

– lucrări de manevră feroviare;

– lucrări în abatoare.

2.Protecţia picioarelor

Încălţăminte de securitate cu talpă antiperforaţie:

– lucrări de construcţii, civile şi rutiere;

– lucrări pe schele;

– lucrări de demolare;

– lucrări de construcţii în beton şi plăci prefabricate, care presupun montarea şi demontarea cofrajelor;

– lucrări pe şantiere şi în spaţii de depozitare;

– lucrări pe acoperişuri.

Încălţăminte de securitate fără talpă antiperforaţie:

– lucrări pe poduri metalice, construcţii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale electrice;

– construcţia de cuptoare, instalaţii de încălzire şi ventilare şi lucrări de asamblare de metale;

– lucrări de transformare şi întreţinere;

– lucrări cu furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matriţare la cald, presări la cald şi trefilare;

– lucrări în cariere şi în exploatări de suprafaţă şi halde;

– extracţia şi prelucrarea pietrei;

– producţia, tratarea şi prelucrarea produselor din sticlă plată şi a recipientelor din sticlă;

– lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii;

– căptuşirea cuptoarelor din industria ceramicii;

– lucrări de turnare în industria produselor ceramice şi a materialelor de construcţii;

– transport şi depozitare;

– lucrări cu blocuri de carne congelată şi ambalaje metalice de conserve alimentare;

– lucrări de construcţii navale;

– lucrări de manevră feroviare.

Încălţăminte de securitate cu toc sau talpă ortopedică şi inserţie antiperforaţie:

– lucrări pe acoperişuri.

Încălţăminte de securitate cu tălpi termoizolante:

– lucrări cu şi pe materiale foarte fierbinţi sau foarte reci.

Încălţăminte de securitate care se poate dezechipa uşor:

– acolo unde există riscul penetrării de substanţe incandescente.

3.Protecţia ochilor sau a feţei

Ochelari de protecţie, viziere şi ecrane faciale:

– lucrări de sudură, polizare şi debitare;

– lucrări de găurire şi gravare;

– lucrări de tăiere şi prelucrare a pietrei;

– lucrări cu unelte de împuşcat bolţuri;

– utilizarea de maşini a căror funcţionare se bazează pe îndepărtarea spânului în cazul prelucrării de materiale care produc şpan;

– matriţarea la cald;

– îndepărtarea şi mărunţirea cioburilor;

– pulverizarea de substanţe abrazive;

– lucrări cu soluţii acide şi alcaline, dezinfectanţi şi produse de curăţare corozive;

– utilizarea de dispozitive cu jet lichid;

– lucrări cu şi în apropierea materialelor incandescente;

– lucrări cu căldură radiantă;

– lucrări cu laser.

4.Protecţia respiratorie

Semimăşti/Aparate de protecţie respiratorie:

– lucrări în containere, spaţii înguste şi cuptoare industriale alimentate cu gaz, în cazul în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă;

– lucrări la gura de încărcare a furnalelor;

– lucrări în apropierea convertizoarelor şi a conductelor de gaz ale furnalelor;

– lucrări în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele;

– lucrări pe căptuşeala furnalelor şi a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja pulberi;

– vopsirea prin pulverizare fără ventilaţie corespunzătoare;

– lucrări în puţuri, canale şi alte spaţii subterane ale sistemului de canalizare;

– lucrări în instalaţii de răcire în care există riscul scurgerii agentului de refrigerare.

5.Protecţia auzului

Antifoane:

– lucrări la prese de metale;

– lucrări cu dispozitive pneumatice;

– lucrări ale personalului de la sol în aeroporturi;

– lucrări de treierat;

– lucrări în industria lemnului şi textilă.

6.Protecţia corpului, braţelor şi mâinilor

Îmbrăcăminte de protecţie:

– lucrări cu acizi şi soluţii caustice, dezinfectanţi şi substanţe de curăţare corozive;

– lucrări cu sau în apropierea materialelor fierbinţi şi acolo unde se simt efectele căldurii;

– lucrări cu produse din sticlă plată;

– lucrări de sablare;

– lucrări în camere frigorifice.

Îmbrăcămite de protecţie greu inflamabilă:

– lucrări de sudură în spaţii înguste.

Şorţuri rezistente la perforaţie:

– lucrări de dezosare şi tranşare;

– lucrări cu cuţite de mână care implică îndreptarea cuţitului spre corp.

Şorţuri din piele:

– lucrări de sudură;

– lucrări de forjare;

– lucrări de turnare.

Protecţia antebraţului:

– lucrări de dezosare şi tranşare.

Mănuşi:

– lucrări de sudură;

– manipularea de obiecte cu muchii ascuţite, dar nu la utilizarea maşinilor care prezintă riscul ca mănuşa să fie prinsă;

– lucrări neprotejate cu acizi şi soluţii caustice.

Mănuşi din împletitură metalică:

– lucrări de dezosare şi tranşare;

– utilizarea obişnuită a cuţitelor de mână în producţie şi abatoare;

– schimbarea cuţitelor la maşinile de tăiat.

7.Îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor:

–          lucrări în aer liber pe ploaie şi vreme rece.

8.Îmbrăcăminte reflectorizantă:

– lucrări în locuri în care lucrătorii trebuie să poată fi observaţi la timp.

9.Centuri de securitate:

– lucrări pe schele;

– asamblarea de piese prefabricate;

– lucrări pe stâlpi.

10.Frânghii de securitate:

– lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înălţime;

– lucrări în cabine de stivuitoare şi elevatoare amplasate la mare înălţime în depozite;

– lucrări în partea superioară a turnurilor de sondă;

– lucrări în puţuri şi canalizări.

11.Protecţia pielii:

– prelucrarea materialelor de acoperire;

– lucrări de tăbăcărie.

{youtube}fXa5iI8dNts{/youtube}