Instructiune proprie in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru activitatea de birou

{flike}{ttweet}{plusone}

Masuri specifice pentru activitatea de birou

Fiecare lucrator trebuie să cunoască şi să aplice masurile de securitate a muncii în biroul sau încăperea în care îşi desfăşoară activitatea.

Personalul tehnico administrativ este dator să semnaleze:

–         orice accident sau incendiu cunoscut la locul de munca;

–         toate situaţiile periculoase de muncă;

–         toate pagubele materiale produse în urma unui accident sau incendiu;

Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, cu faţa înainte.

Deschiderea uşii se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoană aflată în încăperea alăturată, în imediata apropiere a ei.

Circulaţia pe scări se va efectua respectându-se următoarele norme:

–         se va circula numai pe partea dreaptă

–         se va merge încet, unul după altul, în şir simplu

–         se va sprijini de mâna curentă, nu se va citi în timp ce se urcă sau se coboară pe scări, nu se va aprinde ţigara, nu se va merge distrat, sărind câte două, trei trepte deodată

–         vor fi îndepărtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea (creioane, cotoare şi coji de fructe etc)

Când trebuie luat un obiect aflat la înălţime, obligatoriu se va folosi o scară sigură.

Este interzis să se improvizeze podeţe formate din scaune, cutii, sertare, aşezate unele peste altele deoarece, nefiind stabile se pot răsturna.

Uşile cu geamuri trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau împinge de partea de sticlă a uşilor.

La ieşirea din clădire orice persoană se va asigura din toate direcţiile pentru a nu fi surprinsă de vreun mijloc de transport.

La intersecţii trebuie să se circule pe partea dreaptă, mergându-se încet, pentru a se evita coleziunea cu o persoană sau un mijloc de transport, cere ar putea veni din sens opus sau după colţul clădirii.

Totdeauna trebuie să se privească în direcţia de mers, iar atunci când se transportă pachete în braţe, acestea nu trebuie să împiedice vizibilitatea.

Pardoselile din încăperi trebuie să fie întreţinute iar urmele de ulei şi apă trebuie înlăturate pentru a se putea evita alunecările.

Trebuie semnalate orice defecţiune în pardoseli (spărturi sau rupturi de linoleum, covoare. etc)

În timpul programului trebuie folosită o încălţăminte corespunzătoare pentru a se evita orice sursă de accident.

Pentru protecţia personalului care face curăţenie, cioburile de sticlă trebuie învelite şi depuse astfel încât să poată fi uşor identificate de acest personal, de preferat fiind să se lase la vedere, pe birou.

Pentru ridicarea obiectelor, efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor şi nu cu muşchii spatelui. Trebuie evitate întinderile rapide ale braţelor şi întoarcerile bruşte.

Personalul din birouri  care se deplasează în sectoarele de producţie trebuie să respecte următoarele masuri obligatorii:

–         să folosească îmbrăcămitea cât mai strânsă pe corp

–         nu are voie să circule printre maşini, ci numai pe căile de acces

–         se va evita călcarea pe cabluri, porţiuni uleiate sau alunecoase şi pe orice obiecte care ar putea provoca alunecări

–         este interzisă atingerea maşinilor în funcţiune sau a oricărui loc periculos de la locul de munca

–         nu se vor purta discuţii prelungite cu personalul care lucrează la maşini

–         se va sesiza imediat conducatorul locului de munca în cazul cînd se constată situaşii ce pot duce la accidente de muncă

–         nu are voie să îndepărteze neautorizat dispozitivele de protecţie în timpul funcţionării maşiniilor

–         în locurile unde sunt afişate semnele convenţionale de avertizare, va intra numai în prezenţa conducatorului locului de munca , care va lua măsurile corespunzătoare de securitate

Atunci cînd se foloseşte un cuţin de mînă sau o lamă pentru tăierea hîrtiei, trebuie ţinute degetele cît mai departe de tăişul lamei.

La folosirea lamelor de ras pentru lucrări de birou, acestea trebuie introduse în dispozitive de protecţie.

În sertare trebuie aranjate obiectele tăioase sau ascuţite (creioane, cuţite, lame etc) în compartimente separate.

La producerea unei tăieturi sau răniri se va folosi trusa de prim ajutor sau se va cere intervenţie de specialitate.

La  operaţia de ascuţire a creioanelor , pot sării în ochi aşchii din mină sau chiar fîrful creionului, putînd provoca accidente grave.Se va adopta o poziţie corespunzătoare evitării accidentelor.

Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlată starea lui, după care se potriveşte într-o poziţie stabilă, evitîndu-se aşezarea pe marginea lui.

Înainte de îndepărtarea unui scaun de birou, trebuie să se asigure că nu există pericolul de a se răsturna sau lovi altă persoană.

Este interzisă mişcarea de legănare pe două din picioarele scaunului sau răsturnare pe spate.

Este interzisă urcarea pe scaunul cu melc pentru a lua un obiect aflat la înălţime. Pentru această operaţie se recomandă un tamburet solid, un podium sau o scară corespunzătoare.

Pentru evitarea împiedicărilor, sertarele birourilor , fişetelor sau  dulapurilor trebuie ţinute închise.

Pentru a se evita prinderea degetelor, trebuie apucate bine mînerele atunci cînd se închid sertarele birourilor sau uşile.

Este interzisă deschiderea în acelaşi timp a mai multor sertare din partea de sus a unui clasor, deoarece ele pot aluneca şi prin cădere pot provoca accidente.

Pentru a se asigura o stabilitate mai bună a clasorului, este necesar ca lucrările grele să fie aranjate în sertarele de jos.

Trebuie adus la cunoştinţa şefului orice piesă de mobilier ale cărei margini nu sunt netede sau sunr crăpate, se mişcă sau prezintă defecţiuni.

{youtube}7iwLEgOaOOU{/youtube}

{fcomment}