Instructiuni de Aparare Impotriva Incendiilor la executarea Lucrarilor cu FOC DESCHIS

{flike}{ttweet}{plusone}

    1.   

Este interzisa efectuarea oricaror lucrari cu foc deschis (sudura, taiere, lipire etc.) sau folosirea aparatelor si dispozitivelor care prezinta pericol de incendiu in cladirile civile pe timpul programului de lucru cu publicul sau a accesului persoanelor in acestea, in spatiile cu risc mare

si foarte mare de incendiu si/sau de explozie, in depozite ori in alte spatii unde exista pericolul de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile.

Locurile, zonele, cladirile, si procesele tehnologice in care se aplica interdictia de a se lucra cu foc deschis se stabilesc si se marcheaza potrivit instructiunilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor aprobate de conducatorul fiecarei unitati.

    2.   

Este de asemenea interzisa folosirea focului deschis in locurile in care se prelucreaza, se utilizeaza, se depoziteaza, se vehiculeaza sau se mainupuleaza materiale si substante combustibile (incaperi, zone, instalatii, mijloace de transport etc.) oru care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de explozie, prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de explozie, precum si in apropierea acestora cum sunt:

a.    instalatii de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport sau distributie a gazelor combustibile (acetilina, hidrogen, gaz metan etc.) si a oxigenului;

b.   instalatii de producere, prelucrare, pompare, transport si distributie a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.);

c.    ateliere de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de acoperiri metalice, de intretinere si reparatii autovehicule si utilaje, de vulcanizare, tapiterie, croitorie etc.;

d.   depozite de lichide combustibile, de material lemnos si produse din lemn, de produse textile si de hartie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze tehnice comprimate, explozivi etc.;

e.    incaperi in care se aplica pardoseli, tapete si alte lucrari(finisaje, vopsire etc.) cu substante combustibile si in cele care se executa curatire a pardoselilor cu substante combustibile;

f.     incaperi si poduri ale cladirilor, ale caror elemente de constructie sunt realizate din materiale combustibile;

g.    laboratoare in care se utilizeaza substante combustibile, incaperile de incarcat acumulatori;

h.   sali aglomerate si anexele lor (cluburi, camine, spitale, policlinici, gari, autogari, sali de asteptare si spatii de cazare comuna);

i.     mijloace de transport pentru materiale si substante combustibile sau care prezinta pericol de incendiu si explozie, mijloace de transport in comun, rezervoarele de carburanti ale vehiculelor si platforme de parcare;

j.     schele, cofraje  si esafodaje realizate din materiale combustibile;

k.   incaperi cu echipament electric de calcul, masura, control si automatizare, precum si incaperile speciale cu cabluri electrice;

l.     suprafete in care se cultiva plante cerealiere combustibile, pe care se afla vegetatia uscata si cele impadurite;

m.alte locuri stabilite de conducatori.

In fiecare unitate, locurile in care folosirea focului deschis este interzisa se stabilesc prin dispozitia conducatorului

    3.   

Spaţiul închis va fi aerisit permanent, pentru a evita aprinderea materialelor combustibile (ambalaje din carton sau lemn, lăzi,  etc).

    4.   

În cazul executării lucrării cu flacără oxiacetilenică, se vor respecta următoarele distanţe de siguranţă: minim 5 m între tubul de oxigen şi generatorul de acetilenă şi cel puţin 10 m între acestea şi locul în care se execută lucrarea.

    5.   

Materialele care nu pot fi îndepărtate de la locul sudurii vor fi umezite cu apă sau protejate cu panouri incombustibile.

    6.   

Instalaţiile electrice, asupra cărora se vor executa lucrări de sudură sau de tăiere oxiacetilenică, vor fi scoase de sub tensiune.

    7.   

Se vor lua măsuri ca sursele de foc (scântei, brocuri, etc.), ce rezultă în urma sudurii să nu pătrundă prin eventualele deschideri existente în pereţi.

    8.   

Pe parcursul efectuării operaţiilor de sudare şi tăiere oxiacetilenică, precum şi după terminarea lucrului, se va cerceta, cu atenţie, dacă nu s-au creat focare de incendiu, verificându-se, în mod amănunţit, starea tuturor elementelor protejate.

    9.   

Este interzisă deplasarea,  în afara zonei, cu arzătorul aprins.

 10.   

Se vor controla arzătoarele (suflaiurile) de sudură, atât înainte de începerea lucrului, cât şi după terminarea acestuia, pentru a se asigura perfecta închidere a robinetelor de oxigen şi acetilenă.

 11.   

În cazul în care lucrul se va întrerupe mai mult de 10 minute, se vor închide robinetele de la generatorul de acetilenă şi de la tubul de oxigen.

 12.   

În cazul şocurilor produse de întoarcerea flăcării, se vor lua următoarele măsuri:

a-   se vor închide robinetele pentru acetilenă şi oxigen;

b-   se va introduce becul într-un vas cu apă rece, curată;

c-   se va purja furtunul pentru acetilenă;

d-   se va controla dacă nivelul apei din supapa de siguranţă este la înălţimea robinetului de control.

Locurile, din spaţiile închise sau deschise, în care se sudează, vor fi înconjurate de paravane de protecţie, din materiale incombustibile, cu o lăţime de minim 2 m.

 13.   

Izolaţia cablurilor electrice, ce se utilizează la sudură, nu trebuie să aibă fisuri, degradări, rupturi, franjuri, etc. Nu sunt admise nici un fel de improvizaţii.

 14.   

Aşezarea cablurilor în locuri umede, în locuri unde pot fi deteriorate macanic sau termic , este interzisă.

 15.   

Realizarea şi montajul întregii instalaţii de sudură electrice, trebuie să corespundă intensităţii nominale a curentului electric. Instalaţia de sudare şi piesele trebuie legate electric la pământ. Punerea la pământ se va realiza astfel încât să nu existe posibilitatea formării de arcuri electrice sau scântei, care să aprindă materialele combustibile din jur, sau din zone îndepărtate.

 16.   

Fixarea conductorilor şi a cablurilor electrice la utilaje şi aparate electrice se va face prin piese special asigurate cu şuruburi.

 17.   

Nu se admite utilizarea focului deschis la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 m fata de materialele combustibile solide (lemn, textile, mase plastice etc.), fara a fi luate masuri de stingere a eventualelor incendii.

 18.   

La folosirea lampilor cu flacara pentru executarea lipiturilor la mase plastice, conducte de plumb, de zinc etc., trebuie respectate urmatoarele reguli principale:

a.    lampa trebuie sa fie buna in stare de functionare si prevazuta cu dispozitiv de reglare corespunzator;

b.   presiunea combustibilului sa nu depaseasca rezistenta garniturilor si supapelor de siguranta;

c.    alimentarea se face numai dupa ce arzatorul s-a racit iar rezervorul se umple numai 3/4 din volumul sau;

d.   dopul orificiului de alimentare sa fie bine insurubat si prevazut cu o garnitura corespunzatoare;

e.    aprinderea lampii se face la cel putin 5 m de orice material combustibil

f.     lampile de lipit vor fi prevazute cu un sistem de siguranta reglat la presiunea de lucru, iar cele cu rezervor de combustibil lichid mai mare de 3 litri trebuie sa fie prevazute cu manometru;

g.    este interzisa reducerea presiunii prin surubul pentru aer sau prin orificiul de alimentare atunci cand lampa cu combustibil lichid este aprinsa;

h.   lampile nu trebuie demontate si reparate langa sursele de foc deschis. Se interzice golirea combustibilului din rezervor langa sursele de foc;

i.     la intreruperea operatiunilor de lipit se va reduce presiunea, iar lampa va fi astfel orientata incat flacara sa nu fie indreptata spre obiecte sau materiale combustibile;

j.     cand se foloseste lampa la lucrari pe schele, scari, acoperisuri etc. se va asigura sustinerea si stabilitatea lampii pentru evitarea caderii acesteia (care poate produce explozie urmata de incendiu).

 19.   

Se interzice folosirea lampii cu flacara in incaperi unde se afla materiale inflamabile, explozive sau surse de gaze sombustibile, in cele destinate pastrarii bidoanelor cu lichide combustibile din care se alimenteaza lampa, precum si lasarea lampii aprinse fara supraveghere.

 20.   

La utilizarea becurilor de gaze (pentru incalzire, calire, lipirea pieselor metalice etc.) se vor respecta urmatoarele masuri principale:

a.    becul se amplaseaza pe o masa acoperita cu tabla sau faianta, la distanta de minimum 0,50 m fata de materiale combustibile;

b.   inainte de aprindere, se verifica daca furtunul de conexiune este bine fixat la teava de gaze si la stutul de conectare a becului;

c.    in timpul arderii, becul va fi in permanenta supravegheat de persoana care il utilizeaza, iar dupa folosire, becul se stinge imediat prin inchiderea ambelor robinete;

d.   se interzice asezarea de materiale combustibile sau inflamabile pe mesele de lucru unde sunt montate becurile de gaz.

 21.   

Lucrarile cu foc deschis , se executa numai dupa eliberarea  Permisului de Lucru cu Foc Deschis, asa cum este prezentat in Anexa  Ordinului nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Aparare Impotriva Incendiilor.

 22.   

In cazurile lucrarilor ce se vor executa in baza Permisului de Lucru cu Foc Deschis, acestea se vor incepe numai dupa ce s-au indeplinit masurile de prevenire a incendiilor stabilite in acest document, care in principal se refera la locul in care se executa lucrarea, persoanele participante, felul lucrarii care se executa, indepartarea materialelor si substantelor combustibile, protejarea celor care nu se pot indeparta, mijloacele de stingere a incendiilor, modul de supraveghere si de control a operatiunilor de lucru cu foc deschis, instruirea personalului de executie.

 23.   

Pentru lucrarile care se executa in locuri cu zone cu risc ridicat de incediu si/sau pericol de explozie, locuri ce se precizeaza obligatoriu in instructiunile de aparare impotriva incendiilor este obligatoriu PERMISUL DE LUCRU CU FOC DESCHIS sau AUTORIZATIA DE LUCRU.

 24.   

În cazul unui început de incendiu, se va opri sudura şi se va interveni la stingere, cu mijloacele puse la dispoziţie.

{youtube}gREJSneYQyg{/youtube}

 

{fcomment}