Instructiuni de aparare impotriva incendiilor, prevenirea si stingerea incendiilor la instalatii electrice de forta, de iluminat si de paratraznet

{flike}{ttweet}{plusone}

Instalatiile si echipamentele electrice de forta si iluminat se verifica, se intretin si se repara in conformitate cu reglementarile tehnice specifice si instructiunile producatorilor, numai de personal autorizat, astfel incat sa nu constituie surse de initiere a icendiilor si exploziilor.

In timpul exploatarii instalatiilor si echipamentelor electrice se va face verificarea rezistentei izolatiei, la termenele prevazute in reglementarile tehnice de specialitate.

Tablourile electrice, releele, contactoarele etc. vor fi prevazute cu carcase de protectie, asigurate prin incuiere, accesul fiind permis numai persoanelor autorizate.

Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) vor avea afisate in interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate.

Se interzice supraincarcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decat cei prevazuti in documentatiile tehnice de executie.

Instalatiile pentru iluminatul de siguranta se mentin permanent in stare de functionare.

Bateriile de acumulatoare si celelate surse de rezerva pentru alimentarea iluminatului de siguranta vor fi bine intretinute, astfel incat sa se asigure functionarea la parametrii proiectati.

Aparatele electrice portabile se vor folosi numai cu fise si conductori izolati in buna stare si supravegheate in tot timpul cat sunt sub tensiune si trebuie sa aiba asigurat gradul de protectie corespunzator mediului de lucru.

La terminarea lucrului, utilajele, echipamentele si isntalatiile electrice de iluminat, de forta sau curenti slabi amplasate in medii explozive, se vor face numai dupa intreruperea curentului electri.

Se interzice:

a.    Folosirea in stare defecta a instaltiilor electrice si consumatoare de energie electrica de orice fel, precum si a celor uzate sau improvizate

b.   Incarcarea instalatiilor electrice (conductori, cabluri, transformatoare, comutatoare, prize etc.) peste sarcina admisa

c.    Suspendarea corpurilor de iluminat direct de conducatorii de alimentare, in afara celor special realizate.

d.   Agatarea pe panouri, nise, tablouri electrice etc. sau introducerea in interiorul lor a obiectelor de orice fel, precum si depozitarea de obiecte sau materiale in posturile de trasnformare sau de distributie

e.    Folosirea intalatiilor electrice cu protectii neadecvate in medii cu vapori explozivi si degajari de praf combustibil

f.     Executarea lucrarilor de intretinere si reparatii a instaltiilor electrice de catre personal necalificat si neautorizat

g.    Utilizarea lampilor mobile portative, alimentate prin cordoane improvizate sau uzate

h.   Folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina (abajururi) improvizate din carton, hartie sau alte materiale combustibile

i.     Intrebuintarea radiatoarelor sau a resourilor electrice in alte locuri decat cele stabilite si in conditii care prezinta pericol de incediu

j.     Folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici fara fisa (stecher) direct in priza

k.   Utilizarea aparatelor consumatoare de energie electrica (fiare de calcat, radiatoare, resouri, ciocane de lipit etc.) fara luarea masurilor de izolare fata de elementele combustibile din incaperi

l. Asezarea pe motoare electrice a materialelor combustibile (carpe, hartie, lemn etc)

m. Lasarea neizolata a capetelor conductorilor electrici, in cazul demontarii partiale a unei instaltii

Periodic, pe baza unui grafic aprobat de conducatorul unitatii se va face revizia instaltiilor electrice de iluminat si de forta, la termenele prevazute in reglementarile specifice.

Aparatele, tablourile de distributie si utilajele electrice, precum si racordarile acestora trebuie sa aiba gradul de protectie impotriva incendiilor si explziilor corespunzator categoriei de pericol de incendiu al incaperilor in care se monteaza.

Nu este permisa, folosirea motoarelor si aparatelor electrice cu carcasele si capacele demontate sau in conditii in care sa nu asigure racirea lor printr-o buna circulatie a aerului din jur.

Montarea, receptia, certificarea si intretinerea instalatiilor de paratrasnet vor fi efectuate numai de personal specializat si conform normelor in vigoare.

Instalatiile de paratrasnet se vor controla periodic, conform unui grafic stabilit, pentru asigurarea continuitatii electrice, rezistenti mbinarilor sub limitele admise si mentinerea distantelor de amplasare fate de materiale e combustibile din structura obiectelor protejate.

La receptia lucrarilor si cel putin odata pe an se vor verifica instalatiile de paratrasnet si se vor inlatura defectiunile constatate, urmarindu-se in special:

a.    materialele utilizate si starea lor

b.   dimesiunile elementelor componente

c.    protectia corecta a legaturilor (sudura, legaturi cu suruburi etc.)

d.   fixarea sigura a elementelor instalatiei pe cladire

e.    respectarea distantelor minime admisibile fata de elementele de constructie si fata de celelalte instalatii electrice

f.     valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, care nu trebuie sa depaseasca limitele admise

Pe tot timpul exploatarii cablurilor electrice ingropate se vor prevedea pe toate lungimea lor protectii contra deteriorarilor mecanice

In cazul pozarii acestora pe trasee paralele cu conductele termice acoperite se vor respecta distantele minime admise de prevederile legale

Este interzisa montarea cablurilor in canale sau in tuneluri, in care sunt montate conducte de gaze sau de fluide inflamabile.

Corpurile metalice ale aparatelor, utilajelor si masinilor electrice vor fi legate la pamant; sectiunea de legare trebuie sa fie corespunzatoare normelor in vigoare.

Se vor lega de asemenea la pamant conductele, rezervoarele metalice si pompele folosite la instaltiile de transport al combustibililor lichizi, precum si carcasele corpurilor masinilor, aparatelor si utilajelor la care se prelucreaza materiale producatoare de praf comustibil.

Este interzisa depozitarea oricaror materiale si se va asigura in permanenta o curatenie perfecta in incaperile statiilor si posturilor de transformare.

Este interzis cu desavarsire accesul persoanelor straine in incinta statiilor si posturilor de transformare electrice. Orice interventie pentru control, intretinere etc. la acestea se va face numai de catre personal de specialitate.

Daca incendiul a cuprins statia electrica sau transformatorul se procedeaza la intreuperea alimnetarii (scoaterea de sub tensiune), realizarea interventiei de stingere cu mijloacele adecvate din dotare, alarmarea si alertarea fortelor specializate de interventie.

In spatiile in care sunt amplasate grupurile si convertizoarele electrice, trebuie asigurate urmatoarele masuri:

a.    Sala motoarelor trebuie sa aiba instalatie de ventilare fortata sau natural organizata.

b.   Tevile de evacuare (esapament) ale motoarelor vor fi izolate termic in portiunea din sala grupului iar in interiorul salii nu se vor depozita nici un fel de materiale combustibile.

c.    Scurgerile de combustibil sau ulei vor fi imediat inlaturate.

d.   Locurile in care se depoziteaza combustibilul pentru grupurile electrogene vor fi inscriptionate cu marcaje care interzic accesul cu foc

e.    Caile de acces spre grupurile electrogene se vor mentine tot timpul libere

f.     Stingerea incendiilor se face cu mijloace adecvate, numai dupa ce s-a scos de sub tensiune intreaga instalatie

Tablourile de distribuţie se vor exploata respectându-se o serie de reguli, şi anume:

a.    să se efectueze reglementar legăturile (în cazul tuturor tipurilor de tablouri);

b.   să se interzică legarea directă a diverşilor consumatori (lămpi de iluminat, motoare electrice, etc) la bornele tabloului;

c.    să se fixeze bine garniturile;

d.   să se interzică păstrarea materialelor şi substanţelor combustibile în apropierea tablourilor;

e.    să se evite blocarea tabloului cu diverse materiale;

f.     – să se cureţe perfect elementele tabloului şi încăperea în care se află acesta.

Se interzice, cu desăvârşire, folosirea apei şi a spumei chimice.

 

{youtube}BLjoWjCrDqg{/youtube}

{fcomment}