Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru munca in perioade cu temperaturi scazute

{flike}{ttweet}{plusone}

I.Măsuri pentru asigurarea protecţiei persoanelor încadrate în muncă în perioadele în care, datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, se înregistrează temperaturi scăzute extreme

 

Art.1       În perioadele cu temperaturi scăzute extreme(= temperaturile exterioare ale aerului care scad sub -20°C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel)sau microclimat rece (=temperatura din interiorul incaperilor de lucru scade  sub +5°C, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber:

a)   distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoană/schimb;

b)   acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;

c)    asigurarea echipamentului individual de protecţie.

Art.2       Angajatorii care nu pot asigura conditiile prevăzute vor lua, de comun acord cu reprezentanţii aleşi ai salariaţiilor, după caz, următoarele măsuri:

a)   reducerea duratei zilei de lucru;

b)   întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

Art.3       Măsurile se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv.

 

Art.4       Perioadele de reducere a duratei zilei de lucru, de eşalonare a zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a lucrului se vor stabili o dată cu măsurile pentru asigurarea protecţiei persoanelor încadrate în muncã în perioadele în care, datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, se înregistrează temperaturi extreme.

 

Art.5       La aplicarea măsurilor angajatorii, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, precum şi ordonatorii de credite sau conducătorii instituţiilor finanţate din fonduri extrabugetare, după caz, vor stabili modalităţile de recuperare a timpului nelucrat şi modalităţile de plată, după cum urmează:

a)   prin recuperarea în următoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a activităţii, cu menţinerea drepturilor salariale avute anterior;

b)   fără recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere a activităţii, dar cu acordarea drepturilor salariale proporţional cu timpul efectiv lucrat.

Art.6       Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme se vor lua următoarele măsuri:

a)   asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scăzute;

b)   asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;

c)    trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Art.7       Pe durata întreruperii colective a lucrului în condiţii de temperaturi extreme contractele individuale de muncă ale salariaţilor se menţin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în muncă.

 

Art.8       Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei încălcarea prevederilor art. 8 din OUG 99/2000, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) din OUG 99/2000 se fac de către organele de control ale Inspecţiei Muncii.

                    II.          PREVEDERI GENERALE PENTRU PERIOADELE CU TEMPERATURI SCĂZUTE

 

Art.9       Pentru orice activitate (de producţie, construcţii, comerţ, servicii) trebuie luate măsuri specifice pentru perioadele cu temperaturi scăzute.

Art.10   In funcţie de activităţi, de zonele şi de locaţiile în care se desfăşoară, se stabilesc praguri de temperatură şi măsuri ce trebuie luate pentru a înlătura/ diminua riscurile de accidente si îmbolnăviri.

Art.11   In perioadele reci se vor efectua măsurători de temperaturi – atât în spaţiile de lucru, cât şi în exterior. Dacă nu este posibilă realizarea de măsurători, se vor prelua informaţiile publicate pe  website-ul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (www.meteoromania.ro).

Art.12   Se vor urmări şi valorile de umiditate, presiune atmosferică, viteza şi direcţia vântului şi precipitaţii. Acolo unde se urmăresc parametrii meteorologici, se vor întocmi tabele şi diagrame pe zile, săptămâni, luni.

Art.13   In zone cu noxe şi degajări de vapori sau gaze, se vor urmări cu atenţie reacţiile acestora în perioadele cu temperaturi scăzute.

Art.14   Se vor urmări categoria şi cantităţile de precipitaţii, precum şi evoluaţia acestora în perioadele cu temperaturi scăzute:

a)   cantităţile de zăpadă care pot provoca ruperi de platforme şi acoperişuri

b)   cantitatea de zăpadă în exces, care blochează drumurile şi căile de acces

c)    se vor urmări zonele în care sunt vânturi dominante şi curenţi ce troienesc zăpada (statistici din anii trecuţi)

d)   chiciura care poate provoca ruperea cablurilor şi a crengilor

e)   gheaţa, sloiurile şi ţurţurii care se formează la streaşina acoperişurilor

f)     apa din dezgheţuri, care poate provoca inundaţii, ruperi de diguri, maluri, lucrări de geniu

g)   apa din dezgheţuri de pe terasele cu traseele pluviale înfundate

h)   gheaţa de pe platforme, scări, zone de lucru, părţi de utilaje

i)gheaţa de pe luciul de apă (bazine, canale, şanţuri, bălţi, lacuri, ape curgătoare)

Art.15   Se vor respecta impunerile şi recomandările autorităţilor locale, pentru activităţile pe timp friguros. Se va respecta legislaţia pentru activităţile pe timp friguros.

Art.16   Este interzisă folosirea surselor de încălzire improvizate (butelii cu gaz, sobe improvizate, etc.) pentru încălzire.

Art.17   Este interzis lucrul la înălţime în perioadele în care precipitaţiile pot provoca de puneri de gheaţă sau zăpadă pe schele şi esafosaje.

Art.18   Se vor respecta prevederile tehnologiilor de execuţie pentru lucrările pe timp friguros.

Art.19   Pentru fiecare categorie de lucrări se recomandă măsuri specifice. Proiectele şi tehnologiile de execuţie trebuie să conţină instrucţiuni referitoare la sănătatea şi securitatea muncii în perioadele de timp friguros. Devizele de lucrări şi bugetele alocate trebuie să aibă în vedere acoperirea cheltuielilor pentru măsurile de înlăturare/ evitare a îmbolnavirilor şi accidentelor pe timp friguros.

Art.20   In perioadele reci se vor stabili responsabilităţi clare pentru personalul de conducere şi lucrători pentru evitarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri.

Art.21   Toate deplasarile si traseele in interiorul si in exteriorul societatii vor fi stabilite, respectate, pe cat posibil marcate, anuntate si urmarite.

Art.22   Se va acorda o atentie sporita la deplasarile mijloacelor de transport.

Art.23    Se vor respecta normele tehnice de pregatire a mijloacelor de transport pe timp friguros (sistemele de racire – atentie, antigel, sistemele de incalzire in cabina operatorului, sistemele de franare, masuri pentru evitarea deraparii, combustibili si uleiuri pentru timp friguros, lopata, lanturi, materiale antiderapante, solutii pentru dezghet, filtre de schimb pentru motorina).

Art.24   Este obligatorie existenta unui sistem de incalzire omologat, in cabina mijlocului de transport. Conducatorii auto vor fi imbracati astfel incat sa aiba libertate de miscare si posibilitate de reactie normala la comanda mijlocului cu care lucreaza.

Art.25   Se va tine legatura cu centrele si comandamentele pentru dezapezire si interventii in caz de situatii de urgenta.

Art.26   Se vor pregati (daca este posibil) mijloace proprii pentru dezapezire si tractare pentru mijloace de transport imobilizate.

Art.27    Se vor folosi materiale antiderapante pentru platforme, drumuri si cai de acces.

Art.28    Se recomanda mijloace de comunicare si localizare pe utilaje si mijloacele de transport (telefoane mobile).

Art.29    Avand in vedere ca, pe timp friguros, lucratorii isi acopera urechile, se vor stabili modalitati de atentionare si comunicare vizuala. Tinand cont si de faptul ca perioada cu lumina naturala este mai scurta iarna, se vor prevede sisteme de iluminare suplimentare .De asemenea, si sistemele de iluminare si avertizare luminoasa ale mijloacelor de transport vor fi verificate zilnic.

Art.30     Este interzisa oprirea nemotivata a mijloacelor de transport, pe drumurile si caile de acces ingustate din cauza zapezii.

Art.31    Conducatorii auto vor rula cu prudenta in zonele cu zapada, gheata sau polei (se va evita frana de serviciu si se va folosi numai frana de motor).

Art.32     In cazul  imobilizarii mijlocului de transport pe o cale de acces sau drum public, conducatorii auto au obligatia sa presemnalizeze obstacolul si sa lase in functiune luminile de avarie.

Art.33    Nu se vor face improvizatii pentru incalzire in zona rezervoarelor cu combustibili.

Art.34    Lucratorii din cadrul societatii vor fi instruiti pentru activitatea pe timp friguros, in functie de categoriile de lucrari pe care le executa.

Art.35   Personalul din  cadrul societatii va primi, pentru perioadele reci, echipamente de lucru si de protectie, care sa asigure conform termic si sa permita desfasurarea activitatii.

Art.36     Unde sunt conditii, se pot servi ceaiuri etc.

Art.37   In cadrul societatii vor fi create conditii pentru incalzire in pauzele de lucru.

Art.38   In zilele geroase se va reduce programul de lucru si se vor lua pauze pentru incalzire.

Art.39   Se vor incalzi, pe cat posibil, grupurile tehnice si sociale (vestiar, magazii, loc pentru servirea mesei, grup sanitar). In birouri se va asigura o temperatura optima pentru desfasurarea activitatii in bune conditii.

Art.40   Se vor proteja, izola si urmari instalatiile ce vehiculeaza fluide ce pot ingheta in perioadele cu temperaturi negative.

Art.41   Tot personalul va fi instruit pentru lucrul pe timp friguros.

{fcomment}