Reguli in domeniul securitatii si sanatatii in munca in industria alimentara bucatarie, hoteluri

{flike}{ttweet}{plusone}

Malaxorul pentru frământat şi amestecat

Amplasarea malaxorului se va face respectând distanţele care să permită alimentarea şi golirea acestuia cu uşurinţă.
Alimentarea sau golirea cuvei malaxorului se va face cu maşina oprită.
Este interzis să se introducă mâinile sau alte ustensile în cuva malaxorului, în timpul funcţionării.
Este interzisă utilizarea malaxorului fără apărătoare de protecţie la cuvă.
Înainte de introducere în cuva malaxorului compoziţia ce urmează a fi prelucrată (carne, aluat etc.) va fi controlată pentru înlăturarea eventualelor unelte, corpuri tari, ce ar putea rămâne în conţinutul acesteia.
Este interzisă curăţarea maşinii fără a fi deconectată de la reţeaua de alimentare.

Maşina electrică de tocat carne

(1) Instalarea maşinii electrice de tocat carne se va face conform prevederilor din cartea tehnică, de către persoane calificate.
(2) Exploatarea şi întreţinerea acestora se va face conform instrucţiunilor proprii.
Intervenţia la maşină, în cazul blocării, se va face numai după oprirea ei.
Este interzis a se utiliza maşina fără pâlnie de alimentare şi fără dispozitivul mâner din lemn sau material plastic, pentru presat carnea, legumele etc.
Este interzis presarea cărnii, legumelor, fructelor etc. cu mâna în pâlnia de alimentare a maşinii de tocat carne acţionată electric.
Maşina de tocat carne, antrenată prin curele de transmisie, va fi prevăzută cu apărători de protecţie la părţile în mişcare.
Fixarea accesoriilor la maşina de tocat carne, se va face după ce maşina a fost decuplată de la tabloul de alimentare cu energie electrică. Curăţarea şi spălarea maşinii se va efectua conform instrucţiunilor proprii.
Maşinile de tocat carne vor fi conectate la nulul de protecţie. Este interzisă utilizarea de cordoane electrice improvizate, cu izolaţia defectă.

Maşina de tăiat mezeluri sau pâine

Amplasarea maşinilor de tăiat mezeluri şi a celor de tăiat pâine se va face în aşa fel ca accesul la ele să se facă cu uşurinţă.
Fixarea mezelurilor pe masa mobilă se face cu dispozitivul din dotarea maşinii prevăzut cu mânere de presare a produselor şi manevrare a masei mobile.
Este interzisă ţinerea mezelurilor şi a pâinii cu mâna în timpul tăierii acestora cu cuţitul maşinii.
Feliile de mezeluri sau pâine vor fi luate cu o paletă destinată în acest scop.
Este interzisă manevrarea maşinilor de tăiat mezeluri şi pâine de persoane neinstruite.
Curăţarea maşinilor se va face după ce acestea au fost deconectate de la sursa de curent prin scoaterea ştecherului.

Aparate de bucătărie acţionate electric

Aparatele de bucătărie acţionate electric se vor instala şi exploata în condiţiile prevăzute de cărţile tehnice.
Este interzisă folosirea aparatelor de bucătărie conectate la prize electrice fără nulul de protecţie şi dispozitive de deconectare automată la apariţia eventualelor defecte.
Este interzisă folosirea aparatelor fără aparatură de măsură şi control în stare de funcţionare.
Este interzisă folosirea aparatelor când părţile care nu sunt, în mod normal, sub tensiune curentează.
Repararea, curăţarea şi spălarea aparatelor de bucătărie se va face după ce au fost deconectate de la reţeaua de alimentare cu energie electrică (scoaterea ştecherului din priză).

{fcomment}