Circulaţia persoanelor în zona liniilor de cale ferată

{flike}{ttweet}{plusone}

1.      Trecerea peste linii trebuie să se facă cu atenţie şi perpendicular pe axa căii, după asigurarea, în prealabil, că nu există vagoane, locomotive sau alte vehicule în mişcare pe calea ferată. Personalul care prin natura serviciului este obligat să circule printre linii în timpul nopţii va purta lămpi de mână aprinse şi îmbrăcăminte avertizoare.

2.      Trecerea peste schimbătoarele de cale şi peste inimile de încrucişare este interzisă.

3.      Atunci când vizibilitatea este redusă (noaptea, pe timp de ceaţă, ploaie, viscol, ninsoare abundentă etc.) trecerea peste linii trebuie să se facă numai prin locuri marcate şi iluminate, cu asigurarea că nu sunt vehicule în mişcare.

4.      Trecerea peste linii nu trebuie să se facă prin faţa trenurilor, a locomotivelor sau a altor vehicule care se apropie.

5.      Trecerea pe la capetele vehiculelor de cale ferata in stationare se face la o distanta de minimum 5 m de acestea.

6.      Atunci cînd nu există condiţii de traversare a liniilor pe la capetele garniturilor aflate în staţionare, trecerea peste linii trebuie să se facă prin gheretele defrână, fiind interzis:

o   să se treacă pe sub vagoane;

o   să se trecă printre tampoanele materialului rulant, dacă nu au între ele o distanţă de cel puţin 10 m;

o   să se treacă peste tampoane sau aparatele de cuplare.

7.      Traversarea liniilor duble sau multiple trebuie să se facă, având în vedere şi circulaţia de pe liniile vecine.

8.      Mersul de-a lungul liniilor trebuie să se facă numai în afara firelor căii, cu atenţie la circulaţia de pe liniile vecine, şi cu respectarea gabaritului de liberă trecere.

9.      Pentru a preîntîmpina accidentarea personalului prin cădere în gol, ramele gropilor de cenuşă şi ale canalelor de revizie trebuie să fie văruite în alb, pentru a fi uşor de observat în timpul nopţii, iar puţurile de vizitare şi gurile de canale se vor acoperi cu capace rezistente sau se vor împrejmui cu balustrade.

10.  Locurile periculoase din incinta subunităţilor de căi ferate (gropi de cenuşă, canale, spaţii înguste, etc.) care nu pot fi evitate sau acoperite, trebuie să fie semnalizate prin tăbliţe avertizoare, vopsite cu dungi alternative galben-negru şi vor fi iluminate în timpul nopţii.

11.  În cazul în care, datorită executării unor lucrări în incinta unităţii, apar locuri periculoase necunoscute, conducătorii lucrărilor au datoria de a sesiza în scris conducerii subunităţilor respective, în cel mai scurt timp, de apariţia şi existenţa acestor locuri, luând măsuri pentru semnalizarea lor.

Locomotive electrice

1.      La locomotivele care se găsesc pe linie electrificată, până la scoaterea de sub tensiune şi punerea la pământ a reţelei de contact se interzice:

–          urcarea pe pervazul sau acoperişul locomotivei;

–          mânuirea de piese, scule sau alte obiecte care pot aj unge la o distanţă mai mică de 1,5 m de reţeaua de contact sau de elementele aflate sub tensiune.

2.      La circulaţia pe timp de noapte, înainte de pornire, mecanicul verifică şi se va convinge dacă luminile de semnalizare ale locomotivei şi farul central funcţionează normal şi conform prevederilor din instrucţiunile de serviciu.

3.      Se interzice atingerea directă sau prin intermediul sculelor, obiectelor etc. a părţilor conducătoare de curent ale locomotivelor electrice aflate sub tensiune, indifer ent de valoarea tensiunii.

4.      Înainte de ridicarea pantografului şi conectarea disjunctorului locomotivei electrice se vor asigura următoarele măsuri de protecţie:

–          în camera de înaltă tensiune nu trebuie să se afle oameni şi obiecte străine (materiale, scule şi altele); uşile de la camera de înaltă tensiune, după efectuarea controlului, se sigilează de către persoana care a efectuat controlul;

–          oamenii trebuie să se afle în cabina de conducere, astfel ca ridicarea pantografului şi închiderea disjunctorului să nu prezinte pericol pentru ei;

–          toate persoanele aflate în cabina locomotivei electrice trebuie să fie anunţate că se ridică pantograful;

–          la comandarea pantografului, mecanicul va urmări ridicarea lui până la stabilirea contactului cu firul de contact şi numai dupa aceea se va conecta disjunctorul.

5.      Răspunderea pentru legarea corectă a locomotivei electrice cu primul vagon revine mecanicului locomotivei electrice. Conectarea şi deconectarea cuplelor electrice pentru comandă multiplă sunt permise numai cu pantografele coborâte şi disjunctoarele deconectate.

6.      Urcarea şi coborârea de pe locomotiva electrică sunt permise numai în timpul staţionării şi numai prin uşile de la posturile de comandă, dacă pantograful este ridicat.

{fcomment}