CATEVA MASURI ANTIINCENDIU IN SEZONUL ESTIVAL

{flike}{plusone}{ttweet}

Amplasarea campingurilor se va face cu avizul organelor administrative, silvice, agricole, pe raza cărora urmează a fi amplasate, stabilindu-se totodată
necesarul de mijloace şi materiale nece­sare prevenirii şi stingerii incendiilor.

Suprafaţa campingului va fi delimitată prin împrejmuire.

În păduri, campingurile se vor am­ plasa în poieni, respectându-se distanţele de siguranţă la foc faţă de fondul forestier, marcându-se cu indicatoare de avertizare
asupra pericolului de incendiu.

Se vor marca şi fixa locurile pentru amplasarea corturilor, parcarea autovehiculelor, locurile destinate focurilor deschise.

Căsuţele vor fi amplasate astfel încât să se asigure între ele o distanţă minimă de siguranţă la foc şi  menţinerea liberă a accesului autospecialelor
destinate stingerii incendiilor.

Pe schemele de amplasare a căsuţelor se vor marca poziţiile stingătoarelor, pichetului de incendiu şi a hidranţilor de incendiu.

Limitele locului în care folosirea focului deschis şi a fumatului pot provoca izbucnirea incendiilor, vor fi marcate prin indicatoare speciale de interzicere şi
avertizare.

Autovehiculele vor fi parcate în locuri special amenajate, dispuse astfel încât să asigure o evacuare rapidă şi facilă în caz de incendiu.

Resturile vegetale vor fi înlăturate periodic din jurul căsuţelor.

Se interzice:

-depozitarea   materialelor   combustibile   în apropierea căsuţelor;

-pozarea instalaţiilor electrice direct pe materiale combustibile şi exploatarea acestora cu improvizaţii;

-utilizarea pentru încălzire a aparatelor electrice precum  şi  a celor care  folosesc gazele  drept combustibil;

-parcarea autovehiculelor lângă căsuţele de cazare.

La secţiile pentru tratament balnear se va urmări:

-utilizarea instalaţiilor şi aparaturii de tratament numai de către personal calificat şi sub supraveghere permanentă;

-interzicerea fumatului şi utilizarea focului deschis în încăperile cu aparatură medicală, dormitoare şi alte săli de tratament;

-asamblarea şi punerea în funcţiune a utilajelor şi aparatelor noi, numai de personal calificat, pe baza aprobării   conducătorului   tehnic   al   unităţii   cu
respectarea normelor în vigoare;

-folosirea aparaturii tehnico-medicale electrice sub supraveghere permanentă;

-prevederea iluminatului de siguranţă pentru evacuare în pavilioanele de cazare şi tratament.

-supravegherea permanentă a copiilor pe timpul desfăşurării diferitelor activităţi;

-podurile şi subsolurile clădirilor se vor menţine permanent încuiate;

{fcomment}