Ghid util Măsuri prevenire riscuri in domeniul securitatii si sanatatii in munca in agricultură

 

{flike} {ttweet} {plusone}

1. Asigurarea informării, instruirii şi formării lucrătorilor.

2. Deservirea maşinilor şi echipamentelor numai de către lucrători instruiţi şi autorizaţi.

3. Verificarea dotării echipamentelor cu toate dispozitivele de protecţie necesare şi verificarea stării tehnice a acestora.

4. Dotarea cu sisteme de ridicare a vehiculelor (console, palane, cricuri hidraulice etc.) şi asigurarea accesului uşor la acestea ca mijloace suplimentare pentru menţinerea echipamentelor în poziţie ridicată.

5. Utilizarea de dispozitive speciale pentru manipularea roţilor mari din spate ale tractorului.

6. Fixarea sigură a pânzei ferăstrăului circular şi utilizarea sistemelor sigure de împingere.

7. Păstrarea echipamentului de sudură în bune condiţii şi utilizarea echipamentului individual de protecţie a ochilor.

8. Utilizarea echipamentului individual de protecţie oricând se lucrează cu ferestrăul cu lanţ.

9. Efectuarea de controale şi verificări periodice ale maşinilor şi echipamentelor de lucru.

10. Deservirea vehiculelor, încărcătoarelor cu furcă sau ridicătoarelor telescopice de materiale numai de către lucrători instruiţi, calificaţi şi autorizaţi.

11. Adoptarea unui sistem de transport cu sens unic în jurul amplasamentului fermei şi a unei zone de întoarcere pentru vehicule (cum sunt camioanele); separarea căilor de circulaţie a autovehiculelor de cele pietonale.

12. Întreţinerea frânelor de serviciu, întreţinerea şi adaptarea frânelor de mână şi a frânelor remorcilor în conformitate cu recomandările producătorilor.

13. Verificarea uzurii şi înlocuirea inelelor barelor de tracţiune şi a dispozitivelor de prindere cu cârlig uzate.

14. Verificarea existenţei şi utilizării centurilor de siguranţă.

15. Dotarea cu cabine sau bare de protecţie a tuturor tractoarelor şi verificarea periodică a acestora.

16. Verificarea periodică a părţilor componente a echipamentelor de ridicat.

17. Verificarea oglinzilor laterale şi retrovizoare ( montare şi stare tehnică).

18. Verificarea farurilor, semnalizatoarelor şi stopurilor (funcţionare şi întreţinere).

19. Elaborarea unor proceduri de lucru sigure pentru executarea lucrărilor în imediata apropiere a liniilor de electrice de înaltă tensiune.

20. Dotarea cu hărţi care indică amplasamentul şi înălţimea liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune din cadrul fermei.

21. Eliminarea zonelor cu diferenţe de înălţime, dacă este posibil.

22. Amenajarea unei împrejmuiri corespunzătoarea pentru zonele periculoase şi menţinerea acesteia în stare bună.

23. Instalarea indicatoarelor de avertizare în locuri adecvate.

24. Menţinerea scărilor în stare bună; asigurarea acestora împotriva deplasării.

25. Depozitarea scărilor în condiţii de securitate fără posibilitatea de acces a copiilor.

26. Utilizarea nacelelor pentru lucrul la înălţime, atunci când este necesară manipularea manuală a materialelor ridicate cu elevatorul.

27. Utilizarea platformelor ridicătoare, dispozitivelor de ridicare, schelelor turn sau similare (cupele de cereale sau cutiile de cartofi nu trebuie sa fie utilizate niciodată ca platformă de lucru).

28. Construirea stivelor de baloţi şi desfacerea acestora într-o succesiune logică în scopul asigurării unei structuri stabile.

29. Eliminarea necesităţii de utilizare a pesticidelor.

30. Utilizarea produselor care reprezintă cel mai mic risc pentru sănătate.

31. Spălarea dispozitivelor de pulverizare cu grijă, după fiecare utilizare, la distanţă faţă de puţuri, copii şi animale.

32. Utilizarea echipamentului individual de protecţie adecvat.

33. Depozitarea pesticidelor în depozite adecvate asigurate împotriva accesului neautorizat şi semnalizate cu indicatoare de avertizare de pericol, clare.

34. Menţinerea copiilor departe de activităţile fermei şi de trafic.

35. Asigurarea unei zone de joacă împrejmuite în mod corespunzător.

36. Oprirea lucrului în cazul în care apar copii nesupravegheaţi în zona de lucru şi îndepărtarea acestora din zona de lucru.

37. Instalarea indicatoarelor de avertizare în locurile periculoase şi explicarea semnificaţiei lor tinerilor.

38. Informarea copiilor asupra pericolelor de care trebuie să se ferească şi a locurilor în care nu le este permis accesul.

39. Asigurarea informării, instruirii şi formării lucrătorilor tineri şi supravegherea acestora.

40. Asigurarea hranei animalelor în mod periodic.

41. Amenajarea corectă a împrejmuirilor şi asigurarea menţinerii lor în stare bună.

42. Instalarea indicatoarelor de avertizare în locuri adecvate.

43. Asigurarea mijloacelor corespunzătoare pentru manipularea şi dirijarea animalelor şi asigurarea unei utilizări corecte a acestora.

44. Asigurarea mijloacelor corespunzătoare pentru transportul animalelor şi menţinerea lor în stare bună.

45. Eliminarea surselor de agenţi biologici periculoşi.

46. Menţinerea surselor la distanţă faţă de oameni.

47. Amenajarea unei împrejmuiri corespunzătoarea pentru zonele periculoase şi menţinerea acestora în stare bună.

48. Instalarea indicatoarelor de avertizare în locuri adecvate.

49. Utilizarea măsurilor de dezinfecţie.

50. Vaccinarea lucrătorilor.

51. Asigurarea măsurilor de igienă la locul de muncă.

52. Utilizarea echipamentului individual de protecţie adecvat.

53. Supravegherea periodică a stării de sănătate.

54. Asigurarea menţinerii în stare bună a acoperirilor depozitelor şi rezervoarelor subterane.

55. Asigurarea menţinerii în stare bună a barierelor şi rampelor.

56. Instalarea indicatoarelor de avertizare în locuri adecvate.

57. Asigurarea măsurilor de interzicere a accesului spre zonele de depozitare a cerealelor.

58. Instalarea indicatoarelor de avertizare în locuri adecvate.

59. Utilizarea semnalizării de avertizare, luminoase şi/sau sonore.

60. Interzicerea accesului persoanelor neautorizate la locul de muncă.

 

Masuri PSI in domeniul agricol

 

Organizarea si desfasurarea apararii impotriva incendiilor se realizeaza printr-un ansamblu de masuri tehnico-organizatorice, constand in principal din:

–         instruirea periodica a salariatilor privind cunoasterea si respectarea instructiunilor de lucru, a regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor curente, precum si a celor care trebuie respectate pe timpul executarii lucrarilor periculoase;

–         organizarea echipelor de interventie in caz de incendiu, pe schimburi de activitate si asigurarea echipamentelor si mijloacelor de protectie adecvate, potrivit reglementarilor in vigoare, cu precizarea nominala a sarcinilor ce revin membrilor acestora privind :

  • alarmarea si anuntarea incendiilor;
  • alertarea fortelor de interventie proprii;
  • alertarea fortelor cu care se coopereaza;
  • alertarea pompierilor militari;
  • efectuarea operatiilor si manevrelor de intrerupere, dupa caz, a alimentarii cu electricitate sau energie termica aferenta, punerea in functiune  a instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor etc.,
  • evacuarea si salvarea persoanelor si a bunurilor  materiale;
  • executarea interventiei de stingere;
  • dotarea si echiparea locurilor de munca cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si mentinerea acestora in stare de functionare, la parametrii proiectati.

Tineti minte, este interzisa curatarea terenurilor agricole prin incendiere!

Nu incendiati gunoiul de grajd!

{youtube}NZ3TknQKGVg{/youtube}

 

{fcomment}