Instructiuni comune pentru prevenirea si stingerea incendiilor

{flike}{ttweet}{plusone}

1.Intreg personalul unitatilor este obligat a cunoaste si aplica regulile de prevenire, combatere si interventie in caz de incendiu, specifice locurilor de munca respective.
2.Locurile de munca cu pericol deosebit de incendiu si explozie, vor fi marcate vizibil, cu tablite avertizoare specifice.
3.Toate locurile de munca cu pericol de incendiu sau explozie, vor fi dotate cu matetriale adecvate, necesare localizarii si lichidarii incendiilor.
4.Persoanele care lucreaza in ateliere, depozite etc., prevazute cu hidranti interiori si materiale de stingere a incendiilor, trebuie sa cunoasca pozitia si modul de folosire al acestora.
5.Caile de acces vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie, interzicandu-se blocarea acestora, iar accesul la materialele de interventii (hidranti, stingatoare, panouri P.S.I. etc.) vor fi mentinute, in permanenta, libere.
6.Se interzice utilizarea oricaror forme de improvizatii sau provizorate, la instalatiile electrice sau la cele cu surse de foc deschis.
7.Se interzice folosirea conductorilor sau cablurilor electrice, neizolate sau suprasolicitate, precum si a prizelor si intrerupatoarelor defecte. Aparatura electrica aflata sub tensiune nu se va amplasa in apropierea materialelor combustibile. Nu se vor utiliza sigurante fuzibile supradimensionate.
8.Sobele pentru incalzire sau cele utilizate in scopuri tehnologice, vor fi alimentate cu gaz prin circuite fara improvizatii, a caror etanseitate se va verifica periodic.
9.La montarea sau utilizarea aparaturii si instalatiilor consumatoare de gaz, se vor respecta, strict, obligatiile referitoare la obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare modificarii instalatiilor de gaze. Se vor utiliza numai aparatura si instalatii omologate, iar instalarea acestora se va face numai de catre personal autorizat pentru astfel de lucrari.
10.Se interzice depozitarea in ateliere, hale, depozite, birouri etc. a materialelor usor inflamabile si combustibile, ca de exemplu carpe, produse petroliere, material lemnos, butelii cu gaze lichefiate etc., fara o utilizare imediata si strict necesara unui schimb de lucru. Acestea se vor depune in locuri special amenajate. Lichidele inflamabile se vor pastra numai in vase speciale inchise ermetic.
11.Nu se va lasa focul deschis, resouri sau aparatura electrica in priza sau lumanari aprinse, la parasirea locului de munca.
12.La orice inceput de incendiu se va interveni cu materialele din dotarea locului de munca, conform instructiunilor de utilizare date de fabricant, pentru fiecare tip de stingator: stingator cu spuma, cu dioxid de carbon, cu praf si dioxid de carbon.
13.In raport cu felul si locul incendiului, se va interveni cu urmatoarele materiale:
– la materiale combustibile solide si lichide (cu exceptia carbidului si a varului nestins si a altor substante ce intra in reactie periculoasa cu apa) – se vor utiliza stingatoare cu spuma si apa de la hidranti;
– la instalatiile electrice si la substantele ce nu pot fi stinse cu apa si spuma – se vor utiliza stingatoare cu praf si dioxid de carbon;
– la instalatiile electrice – se vor utiliza stingatoare cu dioxid de carbon; se interzice utilizarea apei sau a stingatoarelor cu spuma.
14.Este strict interzisa utilizarea materialelor de interventie pentru cazuri de incendiu, in alte scopuri, deteriorarea sau intretinerea lor necorespunzatoare.
15.In cazul izbucnirii unui incendiu, care nu poate fi stins imediat, cu mijloace proprii, se vor anunta pompierii militari la telefon 112.
16.Periodic, odata cu instruirea pe linie de protectie a muncii, se va face si instruirea personalului pe linia prevenirii si stingerii incendiilor.

{youtube}gREJSneYQyg{/youtube}

 

{fcomment}