Organizarea activitatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca

{flike} {plusone} {ttweet}

Obligatiile administratorului

1.Intocmire plan de prevenire si protectie

2.Evoluarea riscurilor de accidentare si inbolnavire profesionala din punct de vedere al protectiei muncii.

3.Stabilirea pentru  lucratori prin  fisa postului a atributiilor ce le revin in domeniul securitatii in munca.

4.Instructiuni propri intocmite pentru  securitatea si sanatatea in munca.

5.Intocmire tematici de instruire

6.Sa verifice si sa controleze cunoasterea si aplicarea instructiunilor de securitate sanatate in munca de catre toti muncitorii.

7.Sa asigure  informarea fiecarei persoane,anterior angajarii asupra riscurilor la care e supusa aceasta.

8.Sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si profesiilor prevazute de legislatie.

9.Sa asigure controlul medical la angajare si periodic(semestrial)

10.Sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific

11.Sa dea relatii solicitate inspectorilor de munca si sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca.

12.Sa desemneze lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor.

13.Sa nu modifice starea de fapt rezultata  din producerea unui accident mortal sau colectiv.

14.Sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor.

15.Sa asigure echipamente individuale  de protectie si sa-l schimbe cu altul nou cazul degradarii.

             Instruirea Lucratorilor

Instruirea lucratorilor se va face in cele 3 forme

-Instruirea introductiv generala la angajare-8 ore in prima zi angajari

-instruirea la locul de munca-8 ore in a treia zi  angajare

-instruirea periodica-2 ore/periodic

Instruirea introductiva generala la angajare se va efectua de catre lucratorul desemnat sau reprezentant firma externa de consultanta.

Instruirea la locul de munca se va efectua de catre administrator.

Instruirea periodica se va efectua de catre lucrator desemnat sau serviciu extern de consultanta.

Tematica pentru  toate formele de instruire se va redacta de catre lucratorul desemnat ,sau serviciul extern si se va aproba de catre Administrator.

 In cazul in care o persoana lipseste mai mult de 30 zile lucratoare,la reluarea activitati va efectua un control merdical si o instruire suplimentara de 8h.

                Supraveghere starii de sanatate

-Societatea are contact cu un cabinet medical pentru supravegherea starii de sanatate.

Controalele medicale care se efectueaza,sunt:

-control medical la angajare

-control medical periodic-12 luni.

 

{fcomment}