Reguli de comportare in caz de situatii de urgenta – Inundatii, Furtuni, Alunecari de teren

{flike}{ttweet}{plusone} 

INUNDAŢII

 

Cum se produce inundaţia ?

Inundaţia apare atunci când albia unui râu nu poate prelua toată apa căzută din cer. Apele râurilor mari cresc şi scad mai încet decât cele ale râurilor mici. Astfel, într-un bazin hidrografic mic, este posibil ca apele unui râu să crească sau să scadă într-un interval de câteva minute sau câteva ore. În cazul râurilor mari creşterea şi descreşterea apelor poate dura mult. În consecinţă, în cazul râurilor mari, inundaţiile pot dura câteva zile, deoarece e nevoie de timp ca toată apa care cade în amonte să se scurgă;

De ce apar tot mai des inundaţiile ?

Inundaţiileşi alunecările de teren se datorează în mare parte distrugerii pădurilor în bazinele hidrografice. Pădurile au un rol important în protejarea versaţilor de eroziune. În absenţa lor, versanţii se prăbuşesc, apar torenţii care distrug maluri, colmatează albiile râurilor şi conduc la revărsări catastrofale de ape. Singura soluţie pe termen lung este dezvoltarea fondului forestier.

Care este semnalul de alarmă la inundaţii ?

Alarmă la Dezastre  – 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauze de 10 secunde între ele.

Încetarea alarmei  – Sunet continuu, cu durata de 2 minute.

Care sunt regulile de bază în caz de inundaţie?

Regulile de bază în caz de inundaţie sunt:

Ø  învaţă semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecţiei civile;

Ø  ascultă informaţiile oficiale şi buletinele meteorologice;

Ø  semnalează autorităţilor locale inundaţiile, alunecările de teren şi accidentele majore;

Ø  păstrează la îndemână un stoc de provizii pentru câteva zile;

Ø  la evacuare, ia cu tine alimente pentru a le folosi pe drum.

Cum se formează viitura ?

Viitura este provocată de un aport de apă (ploaie torenţială, furtună, topirea zăpezii) asupra unui râu. Viiturile apar atunci când toate apele afluente unui râu primesc apă în exces. Într-o albie ce are deja un volum de apă curgătoare, viitura împinge apa existentă, astfel că valul principal este o apă curată, urmată de apă tulbure încărcată cu pietre, sol, vegetaţie. În albiile seci, efectul este mai mare, pentru că acestea permit viiturii să atingă viteze mari. După viitură, nivelul apei scade, cu excepţia cazurilor când debitul ploii creşte. La râurile mari, revenirea apei la debitul normal poate dura zile sau săptămâni. În cazul unor succesiuni de precipitaţii, vor apărea mai multe valuri de viitură.

 

FURTUNILE

Ce sunt furtunile ?

Sunt fenomene rezultate din mişcarea rapidă şi puternică, cu forţe distrugătoare şi de lungă durată a aerului. După pagubele pricinuite, pot fi comparate cu cutremurul de pământ. Furtuna distruge clădiri durabile, demolează construcţiile uşoare, stâlpii de înaltă tensiune sau de comunicaţii, rupe şi smulge din rădăcini copacii, scufundă vase, deteriorează magistrale auto, căi ferate.

 

ALUNECARILE DE TEREN

Ce sunt alunecările de teren ?

Alunecările de terenreprezintă deplasări ale versanţilor dealurilor. Ele se pot produce de-a lungul pantei sau lateral, ca urmare a unor fenomene naturale (ploi torenţiale, prăbuşiri ale unor grote, eroziuni puternice, cutremur de pământ), sau chiar ca urmare a unor activităţi umane.

Care sunt semnele alunecării de teren ?

Alunecările de teren sunt semnalate prin: fisuri (crăpături) pe pământ, pe asfalt, în pereţii clădirilor, copaci înclinaţi, stâlpi şi garduri strămutate din loc, dispariţia bruscă a apei din fântâni şi izvoare, scârţâitul elementelor de construcţie ale caselor, starea alarmată a păsărilor şi a animalelor.

{youtube}s-cc_H2ICCM{/youtube}

 

{fcomment}